header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Апр 2020 | 10:58

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
27 Мар 2020 | 16:43

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2019

На 27 март 2020 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2019 г. на обществеността,...
13 Мар 2020 | 17:00

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради разпространението на коронавируса COVID-19...
RSS