header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Авг 2019 | 14:04

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, ...
29 Юли 2019 | 17:03

ИХБ публикува неконсолидиран шестмесечен отчет за 2019

На 29 юли 2019 ИХБ предостави своя неконсолидиран шестмесечен отчет за 2019 г. на обществеността,...
10 Юли 2019 | 10:42

Вписано решение за подновяване мандата на членове на НС на ИХБ

С вписване 20190709184647 в ТР и регистъра на ЮЛНЦ е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД...
RSS