header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

11 Мар 2019 | 10:00

Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - София АД SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 06.03.2019 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ - София АД - SOFIX,...
01 Мар 2019 | 10:01

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През февруари 2019 г., Индустриален холдинг България АД не е извършвал сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
27 Фев 2019 | 14:26

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 - консолидирано

На 27 февруари 2019 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
RSS