header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Авг 2017 | 16:31

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 01.08.2017 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „ДЗХ“ АД и „Стадис“ АД относно сключена сделка...
01 Авг 2017 | 11:50

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
28 Юли 2017 | 12:03

ИХБ представи Отчет към 30.06.2017 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет към 30.06.2017 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100003156,...
RSS