header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

02 Юли 2018 | 11:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.06.2018 г.)...
25 Юни 2018 | 09:38

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 22 юни 2018

Решения от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 22.06.2018 град София...
22 Юни 2018 | 16:47

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2017 на ИХБ

На 22.06.2018 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър на 12.05.2018 г....
RSS