header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

07 Авг 2020 | 09:00

Съобщение във връзка с организацията на провеждането на Редовното годишно общото събрание на акционерите, насрочено за 27.08.2020 г.

Молим акционерите, които ще присъстват на събранието да предвидят достатъчно време за своята регистрация, за да не се получава струпване на хора в края на срока за регистрация. ...
03 Авг 2020 | 09:07

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
22 Юли 2020 | 08:21

ИХБ публикува неконсолидиран шестмесечен отчет за 2020

На 27 юли 2020 ИХБ предостави своя неконсолидиран шестмесечен отчет за 2020 г. на обществеността,...
RSS