header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Фев 2019 | 13:27

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.01.2019 г.) 418 030 броя собствени акции ...
01 Фев 2019 | 13:00

„ЗММ Сливен“ АД оборудва модерен струг и компютърна зала за учениците в Професионалната гимнзаия по механотехника

На 29-ти януари се състоя официалното откриване на специализирания кабинет за специалността „Машини и системи с ЦПУ“ в Професионалната гимназия по механотехника в град Сливен....
30 Яну 2019 | 15:21

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 - неконсолидирано

На 30 януари 2019 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
RSS