header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

22 Фев 2018 | 12:13

Съобщение за взето решение за предоставяне на възможност за конвертиране на емисия конвертируеми облигации ISIN код BG2100003156

Извънредното общо събрание на акционерите на „Индустриален Холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 г. от 11.00 ч....
19 Фев 2018 | 15:35

Решения и протокол от ИОСА на ИХБ от 19 февруари 2018

РЕШЕНИЯ от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара...
01 Фев 2018 | 11:08

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
RSS