header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

25 Май 2018 | 17:02

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 25.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
23 Май 2018 | 10:40

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018 - консолидирано

На 23 май 2018 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
21 Май 2018 | 17:02

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 21.05.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
RSS