header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

19 Юни 2018 | 09:00

Тийм билдинг с благотворителна кауза – IHB BUSINESS RUN VARNA

С подкрепата на Индустриален Холдинг България, на 17 юни 2018 г. във Варна, се проведе най-големият тийм билдинг в България с благотворителна кауза – IHB BUSINESS RUN VARNA....
11 Юни 2018 | 15:11

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

На основание чл. 112д от ЗППЦК „Индустриален Холдинг България” АД разкрива информация,...
31 Май 2018 | 15:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Индустриален холдинг България АД е придобило 2 008 323 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,960 лв. за акция....
RSS