header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Авг 2018 | 13:21

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
27 Юли 2018 | 11:05

ИХБ публикува неконсолидиран шестмесечен отчет за 2018

На 27 юли 2018 ИХБ предостави своя неконсолидиран шестмесечен отчет за 2018 г. на обществеността,...
02 Юли 2018 | 11:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.06.2018 г.)...
RSS