header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

17 Яну 2018 | 12:00

ИХБ свиква ИОСА на 19 февруари 2018 г.

Във връзка с предстоящо на 10.04.2018 г. падежиране на емисия конвертируеми облигации издадени от „Индустриален холдинг България“ АД се свиква извънредно Общо събрание на акционерите...
03 Яну 2018 | 15:29

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 03.01.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомлениe по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от „Туинсан“ ЕООД, лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД,...
02 Яну 2018 | 15:02

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През декември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 125 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.933 лв....
RSS