header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

15 Мар 2018 | 17:14

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 15.03.2018 г. беше финализирана сделка от „ИХБ Електрик” АД, непряко дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД,...
15 Мар 2018 | 16:48

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 15.02.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД,...
01 Мар 2018 | 16:02

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 - консолидирано

На 01 март 2018 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2017 г. (консолидирано) на обществеността,...
RSS