header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

18 Апр 2018 | 13:47

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 18.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
12 Апр 2018 | 17:07

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 12.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления...
10 Апр 2018 | 17:20

Плащане на лихва и главница по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.04.2018 г. беше извършено последното лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации,...
RSS