header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

11 Дек 2018 | 10:24

„Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори

На 10 декември 2018 г. за втори пореден път „Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори. ...
03 Дек 2018 | 10:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.11.2018 г.)...
28 Ное 2018 | 13:24

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018 - консолидирано

На 28 ноември 2018 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
RSS