header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Фев 2017 | 09:38

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2017 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
30 Яну 2017 | 13:43

ИХБ представи Отчет към 31.12.2016 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет към 31.12.2016 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100003156,...
30 Яну 2017 | 13:27

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2016 - неконсолидирано

На 30 януари 2017 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2016 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
RSS