header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

15 Яну 2020 | 15:43

Взето е решение за откриване на производство по ликвидация на ИХБ Електрик АД, гр. София

На проведено на 15.01.2020 г. Общо събрание на акционерите на дъщерното на Индустриален холдинг България АД дружество - ИХБ Електрик АД,...
13 Яну 2020 | 09:00

„Индустриален холдинг България“ АД е сред Десетте aкции на 2020 г., според класацията на в. Капитал

„Индустриален холдинг България“ АД е поставен на 8-мо място в класацията на в. Капитал - „Десетте акции на 2020 г.“,...
07 Яну 2020 | 11:43

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Поради допусната техническа грешка при определяне на датата на сетълмент на сключена на 27 декември 2019 г. сделка за обратно изкупуване на акции,...
RSS