header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

11 Дек 2017 | 09:00

Награда за най-добра IR електронна страница

Директорът за връзки с инвеститорите на „Индустриален холдинг България“ АД Владислава Згурева беше отличена с първа награда в категорията НАЙ-ДОБРА IR ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА...
08 Дек 2017 | 09:46

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Във връзка с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2017 г. за обратно изкупуване на акции,...
06 Дек 2017 | 12:53

Индустриален холдинг България АД проведе обща среща с инвеститори

На 05 декември 2017 г. Индустриален холдинг България АД проведе първата за Дружеството обща среща с инвеститори....
RSS