header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Окт 2018 | 11:42

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През септември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
14 Сеп 2018 | 13:09

Сключен договор за учредяване право на строеж

На 13.09.2018 година беше сключен Договор за учредяване на възмездно право на строеж между Държавата чрез Областния управител на област Бургас и „КРЗ Порт Бургас“ АД,...
12 Сеп 2018 | 10:40

Извършени промени в борсовия индекс SOFIX

Индустриален холдинг България АД излиза от състава на индекса....
RSS