header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

31 Мар 2017 | 10:14

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.04.2017 г. предстои четвърто лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации,...
16 Мар 2017 | 16:43

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2016

На 30 март 2017 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2016 г. на обществеността,...
RSS