header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

01 Апр 2019 | 13:54

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
28 Мар 2019 | 15:17

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2018

На 28 март 2019 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2018 г. на обществеността,...
11 Мар 2019 | 10:00

Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - София АД SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 06.03.2019 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ - София АД - SOFIX,...
RSS