header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

06 Окт 2020 | 16:50

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 06.10.2020 г. беше финализирана сделка от ИХБ Електрик АД (в ликвидация), непряко дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД,...
01 Окт 2020 | 11:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През Септември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
09 Сеп 2020 | 09:00

Извършени промени в състава на борсовия индекс SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ АД от 08.09.2020 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ АД - SOFIX,...
RSS