header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

15 Май 2019 | 12:36

ИХБ свиква РГОСА на 20 юни 2019 г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД...
03 Май 2019 | 09:53

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През април 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
25 Апр 2019 | 16:07

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2018

На 25 април 2019 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2018 г. на обществеността,...
RSS