header image

Loading

Индустриален Холдинг България

ИХБ е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията като следва политика на непрекъсната оптимизация на портфолиото си. Основните инвестиции са в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност и машиностроене.

Новини

11 Сеп 2017 | 10:00

Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - София АД SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 07.09.2017 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ - София АД - SOFIX,...
01 Сеп 2017 | 11:35

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През август 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД не е придобивало акции....
RSS