Loading

Управление

ИХБ има двустепенна система на управление, която се състои от Управителен и Надзорен съвет

 

Надзорен съвет

ДЗХ АД
Председател

ДЗХ АД е семейна компания с дейност в областта на инвестиции в недвижими имоти и ценни книжа. Дружеството е втория по-размер на участието акционер в ИХБ.

ДЗХ АД се представлява в Надзорния съвет от Посланик д-р Елена Кирчева.    

Посланик д-р Елена Кирчева
Представител на ДЗХ АД Посланик д-р Елена Кирчева притежава изключително богат  административно управленски опит в държавни институции, правителствени и неправителствени организации, академичен и преподавателски опит в сферата на правото и икономиката,  богат опит в дипломацията - бивш посланик на България в Швейцария, Лихтенщайн, Финландия и Австрия. Носител на Голям златен почетен орден на лента за заслуги към Република Австрия. 
Била е член на първото демократично избрано Народно събрание на Р България и член на комисии и парламентарни делегации на Р България при Съвета на Европа и ОССЕ.
Завършила е право в СУ Климент Охридски. Юрист. Доктор по право при БАН. Учредител, Член на съвета и Генерален секретар на Vienna Economic Forum.

Снежана Христова
Член

Снежана Христова е в управлението на ИХБ от март 2003г. , когато е избрана за член на УС. През юли 2003 г. тя е избрана за независим член на НС. Има богат опит в застраховането и административно управленски опит в търговски дружества.
Завършила е застрахователно дело в Стопанска академия Д.А.Ценов, Свищов. Икономист.


Константин Зографов
Член

Константин Зографов е член на НС от септември 1999 г. Притежава богат административно управленски опит в Министерство на отбраната и Генералния щаб, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа /OSCE/  и търговски дружества и международни организации с нестопанска цел.  Завършил е Висше Народно Военно Училище Васил Левски, Велико Търново с гражданска специалност източни езици - турска филология, Военна Академия Г.С. Раковски, София и Стратегически курс по политика за сигурност в Женева, Швейцария.
Г-н Зографов е Асоцииран директор на Международната асоциация AFCEA International и Peгионален вицепрезидент на AFCEA International за Средиземноморско-Черноморския регион. 

 

Управителен съветДанета Желева
Главен изпълнителен директор
Председател на Управителния съвет

Данета Желева е в управлението на ИХБ от септември 1999 г.  като представител на Диа Експерт ЕООД член на НС. През юли 2003 г. Г-жа Желева е избрана за член на УС и изпълнителен директор. Притежава 10 годишен опит в като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Завършила е право в Софийски Университет Климент Охридски. Юрист.
Член на Управителния съвет на Асоцияция на индустриалния капитал в България.Емилиян Абаджиев
Изпълнителен директор
Заместник – председател на Управителния съвет

Г-н Абаджиев има богат административно управленски опит в държавни институции, правителствени и неправителствени организации, богат опит в дипломацията и международната търговия, богат управленски опит на търговски дружества в областта на търговията. Г-н Абаджиев е завършил международни отношения в Москва,  Кандидат на науките. Дипломат от кариерата, работил е в мисията на България към НАТО в Брюксел, както и в мисията на България в Европейския съюз в Брюксел, бил е началник на управления „Европа и Северна Америка“ и "Европейска интеграция" във Външно министерство и генерален директор на Метро България. Бил е член на борда на директорите на Метро Кеш енд Кери Интернешънъл и регионален мениджър на Метро Кеш енд Кери за Източна Европа. Председател на УС на Сдружението за модерна търговия, член на Управителния съвет на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, член на Управителния съвет на Германо-българската индустриална камара.

Борислав Гаврилов
Член
Борислав Гаврилов е член на УС на ИХБ от юли 2003 г. Преди това той е работил в ИХБ и Елпром ЗЕМ. Притежава административно управленски опит в търговски дружества. 
Завършил е икономика в Университета в Хъл, Великобритания. Икономист.Посланик Бойко Ноев
Член
Посланик Бойко Ноев е член на УС на ИХБ от март 2003 г. Притежава богат административно управленски опит в държавни институции, бивш министър и посланик. 
Завършил е  международни отношения в Московски институт по международни отношения. Дипломат. 
Ръководител в Център за изследване на демокрацията.