Loading

Визия

ИХБ е сред 5-те най-големи индустриални холдинги в България. ИХБ оказва постоянно съдействие на своите дъщерни дружества в стремежа им към съвършенство в съответните области и стимулира своите служителите към усъвършенстване на индивидуалните им умения. Благодарение на успехите на дъщерните си дружества, ИХБ генерира високи стойности за своите акционери. Така ИХБ е атрактивен за инвеститорите и поддържа имидж на една солидна и надеждна компания.