Loading

Ръководство

Органи на  управление на Дружеството са Общото събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален холдинг България“ АД (pdf, 216KB)