header image

Loading

Инвеститори (4ID)

19 Фев 2018 | 15:35

Решения и протокол от ИОСА на ИХБ от 19 февруари 2018

РЕШЕНИЯ от извънредно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 19.02.2018 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара...
01 Фев 2018 | 11:08

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През януари 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
rss

Отчети

От тук можете да изтеглите всички отчети на ИХБ от 2001 година насам - годишни и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани

Дивиденти

Тук можете да се информирате за разпределението на печалбата на ИХБ през годините и за размера на дивидента

Услуги за акционери

Тук можете да се информирате за акциите на ИХБ, търговията с акциите, да намерите контакти на анализатори, които следят и анализират ИХБ.

Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4ID
ISIN код BG1100019980
Брой акции, които се търгуват 77 400 643
Индекси, в които участват SOFIX, BG40, BGTR30

Финансов календар

За контакти

  • Владислава Згурева
    Директор връзки с инвеститорите
  • Е-mail:
    ir@bulgariaholding.com
  • Телефон:
    (359 2) 980 71 01