header image

Loading

Инвеститори (4ID)

11 Дек 2018 | 10:24

„Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори

На 10 декември 2018 г. за втори пореден път „Индустриален холдинг България“ АД проведе обща среща с инвеститори. ...
03 Дек 2018 | 10:26

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.11.2018 г.)...
rss

Отчети

От тук можете да изтеглите всички отчети на ИХБ от 2001 година насам - годишни и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани

Дивиденти

Тук можете да се информирате за разпределението на печалбата на ИХБ през годините и за размера на дивидента

Услуги за акционери

Тук можете да се информирате за акциите на ИХБ, търговията с акциите, да намерите контакти на анализатори, които следят и анализират ИХБ.

Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4ID
ISIN код BG1100019980
Брой акции, които се търгуват 107 400 643
Индекси, в които участват BG40, BGTR30, STOXX® EU Enlarged TMI

Финансов календар

За контакти

  • Венелин Петков
    Директор връзки с инвеститорите
  • Е-mail:
    ir@bulgariaholding.com
  • Телефон:
    (359 2) 980 71 01