header image

Loading

Инвеститори (4ID)

07 Авг 2020 | 09:00

Съобщение във връзка с организацията на провеждането на Редовното годишно общото събрание на акционерите, насрочено за 27.08.2020 г.

Молим акционерите, които ще присъстват на събранието да предвидят достатъчно време за своята регистрация, за да не се получава струпване на хора в края на срока за регистрация. ...
03 Авг 2020 | 09:07

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
rss

Отчети

От тук можете да изтеглите всички отчети на ИХБ от 2001 година насам - годишни и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани

Дивиденти

Тук можете да се информирате за разпределението на печалбата на ИХБ през годините и за размера на дивидента

Услуги за акционери

Тук можете да се информирате за акциите на ИХБ, търговията с акциите, да намерите контакти на анализатори, които следят и анализират ИХБ.

Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4ID
ISIN код BG1100019980
Брой акции, които се търгуват 107 400 643
Индекси, в които участват SOFIX, BG40, BGTR30, STOXX® EU Enlarged TMI

Финансов календар

За контакти

  • Владислава Згурева
    Директор връзки с инвеститорите
  • Е-mail:
    ir@bulgariaholding.com
  • Телефон:
    (359 2) 980 71 01