header image

Loading

Инвеститори (4ID)

06 Окт 2020 | 16:50

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 06.10.2020 г. беше финализирана сделка от ИХБ Електрик АД (в ликвидация), непряко дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД,...
01 Окт 2020 | 11:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През Септември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
rss

Отчети

От тук можете да изтеглите всички отчети на ИХБ от 2001 година насам - годишни и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани

Дивиденти

Тук можете да се информирате за разпределението на печалбата на ИХБ през годините и за размера на дивидента

Услуги за акционери

Тук можете да се информирате за акциите на ИХБ, търговията с акциите, да намерите контакти на анализатори, които следят и анализират ИХБ.

Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4ID
ISIN код BG1100019980
Брой акции, които се търгуват 107 400 643
Индекси, в които участват BG40, BGTR30

Финансов календар

За контакти

  • Владислава Згурева
    Директор връзки с инвеститорите
  • Е-mail:
    ir@bulgariaholding.com
  • Телефон:
    (359 2) 980 71 01