header image

Loading

Инвеститори (4ID)

18 Апр 2018 | 13:47

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 18.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД...
12 Апр 2018 | 17:07

Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 12.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи две уведомления...
rss

Отчети

От тук можете да изтеглите всички отчети на ИХБ от 2001 година насам - годишни и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани

Дивиденти

Тук можете да се информирате за разпределението на печалбата на ИХБ през годините и за размера на дивидента

Услуги за акционери

Тук можете да се информирате за акциите на ИХБ, търговията с акциите, да намерите контакти на анализатори, които следят и анализират ИХБ.

Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4ID
ISIN код BG1100019980
Брой акции, които се търгуват 77 400 643
Индекси, в които участват SOFIX, BG40, BGTR30

Финансов календар

За контакти

  • Владислава Згурева
    Директор връзки с инвеститорите
  • Е-mail:
    ir@bulgariaholding.com
  • Телефон:
    (359 2) 980 71 01