header image

Loading

Инвеститори (4ID)

10 Юли 2017 | 09:42

Вписано решение за подновяване мандата на член на НС на ИХБ

С решение 20170707110741 в ТР е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за подновяване на мандатa на член на Надзорния съвет на Дружеството...
03 Юли 2017 | 09:56

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции....
rss

Отчети

От тук можете да изтеглите всички отчети на ИХБ от 2001 година насам - годишни и тримесечни, консолидирани и неконсолидирани

Дивиденти

Тук можете да се информирате за разпределението на печалбата на ИХБ през годините и за размера на дивидента

Услуги за акционери

Тук можете да се информирате за акциите на ИХБ, търговията с акциите, да намерите контакти на анализатори, които следят и анализират ИХБ.

Фондова борса Българска фондова борса - София
Борсов код 4ID
ISIN код BG1100019980
Брой акции, които се търгуват 77 400 643
Индекси, в които участват BG40, BGTR30

Финансов календар

За контакти

  • Владислава Згурева
    Директор връзки с инвеститорите
  • Е-mail:
    ir@bulgariaholding.com
  • Телефон:
    (359 2) 980 71 01