header image

Loading

Увеличение на капитала 12 2007

На 29 август 2007 г. ОСА на ИХБ взе решение за увеличение на капитала на ИХБ чрез издаване на 17 502 693 броя акции с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 2.40 лева.

 

Увеличението на капитала се извършва при условията на чл. 112, ал.2 от ЗППЦК чрез издаване на права на акционерите към дата 14 дни след датата на решението на ОСА.

 

В тази секция ще намерите информация за публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала.