header image

Loading

Контакти

Директор за връзки с инвеститорите:

Владислава Згурева
Е-mail: ir@bulgariaholding.com

Индустриален Холдинг България АД
ул. Фритьоф Нансен 37А, ет. 7, София 1142
Тел.: (359 2) 980 71 01
Факс: (359 2) 980 70 72
Е-mail: office@bulgariaholding.com