header image

Loading

Финансов календар ИХБ 2012

31 Дек 2012

Дата

Събитие

30 Януари 2012

Публикуване Отчет 4то тримесечие 2011

30 Януари 2012

Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации към 31.12.2011 - без финансови показатели

29 Февруари 2012

Публикуване Консолидиран Отчет 4то тримесечие 2011
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации към 31.12.2011 - предварителен

31 Март 2012

Публикуване Годишен неконсолидиран отчет 2011

18 Април 2012

Плащане лихва по конвертируеми облигации - първо

30 Април 2012

Публикуване Консолидиран Годишен отчет 2011

Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации към 31.12.2011 - окончателен

30 Април 2012

Публикуване Отчет 1во тримесечие 2012

30 Май 2012

Публикуване Консолидиран Отчет 1во тримесечие 2012

30 Юни 2012

Общо събрание на акционерите

30 Юли 2012

Публикуване Отчет 2ро тримесечие 2011
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации към 30.06.2012 - без финансови показатели

30 Август 2012

Публикуване Консолидиран Отчет 2ро тримесечие 2012
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации към 30.06.2012 - окончателен

18 Октомври 2012

Плащане лихва по конвертируеми облигации – второ

30 Октомври 2012

Публикуване Отчет 3то тримесечие 2012

30 Ноември 2012

Публикуване Консолидиран Отчет 3то тримесечие 2012

Назад