header image

Loading

Финансов календар ИХБ 2016 г.

31 Дек 2016
Дата Събитие
30 Януари 2016 Публикуване Отчет 4то тримесечие 2015
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации,
ISIN код BG 2100003156 към 31.12.2015 - предварителен 
1 Март 2016 Публикуване Консолидиран Отчет 4то тримесечие 2015
31 Март 2016 Публикуване Годишен неконсолидиран отчет 2015
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации,
ISIN код BG 2100003156 към 31.12.2015 - окончателен 
10 Април 2016 Второ лихвено плащане по конвертируеми облигации, ISIN код BG2100003156
30 Април 2016 Публикуване Консолидиран Годишен отчет 2015
30 Април 2015 Публикуване Отчет 1во тримесечие 2016
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации,
ISIN код BG 2100003156 към 31.03.2016 
30 Май 2016 Публикуване Консолидиран Отчет 1во тримесечие 2016
Юни 2016 Общо събрание на акционерите
29 Юли 2016 Публикуване Отчет 2ро тримесечие 2016
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации,
ISIN код BG 2100003156 към 30.06.2016
29 Август 2016 Публикуване Консолидиран Отчет 2ро тримесечие 2016
10 Октомври 2016 Трето лихвено плащане по конвертируеми облигации, ISIN код BG2100003156
30 Октомври 2016 Публикуване Отчет 3то тримесечие 2016
Публикуване отчет за спазване условията по емисия конвертируеми облигации,
ISIN код BG 2100003156 към 30.09.2016
29 Ноември 2016 Публикуване Консолидиран Отчет 3то тримесечие 2016
Назад