header image

Loading

Финансов календар ИХБ 2019

31 Дек 2019
Дата Събитие
30 Януари 2019 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018
1 Март 2019 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018
1 Април 2019 Публикуване Годишен неконсолидиран отчет 2018
30 Април 2019 Публикуване Консолидиран Годишен отчет 2018
30 Април 2019 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019
30 Май 2019 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019
Юни 2019 Общо събрание на акционерите
29 Юли 2019 Публикуване Шестмесечен отчет 2019
29 Август 2019 Публикуване Консолидиран шестмесечен отчет 2019
30 Октомври 2019 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2019
29 Ноември 2019 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2019
Декември 2019 Обща среща с инвеститори
Назад