header image

Loading

Финансов календар ИХБ 2020

31 Дек 2020
Дата Събитие
30 Януари 2020 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019
29 февруари 2020 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 4то тримесечие 2019
30 Март 2020 Публикуване Годишен неконсолидиран отчет 2019
29 Април 2020 Публикуване Консолидиран Годишен отчет 2019
30 Април 2020 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020
30 Май 2020 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020
Юни 2019 Общо събрание на акционерите
30 Юли 2020 Публикуване Шестмесечен отчет 2020
29 Август 2020 Публикуване Консолидиран шестмесечен отчет 2020
30 Октомври 2020 Публикуване Публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2020
29 Ноември 2020 Публикуване Публично уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние за 3то тримесечие 2020
Декември 2020 Обща среща с инвеститори
Назад