header image

Loading

Отчети

Годишен отчет 2009
неконсолидиран
Доклад за дейността (384.5 КБ)
Съдържание (58.5 КБ)
Одитиран финансов отчет (1.7 МБ)
Отчет "Спазвай и обяснявай" (187.0 КБ)
Приложение 11 (100.5 КБ)
Форми КФН (649.5 КБ)
Декларация Д. Желева (36.5 КБ)
Декларация Т. Василева (35.5 КБ)
Декларация Б. Христова (36.0 КБ)
консолидиран
Съдържание (57.5 КБ)
Одитиран финансов отчет (2.8 МБ)
Доклад за дейността (597.0 КБ)
Форми КФН (309.5 КБ)
Декларация Д. Желева (36.5 КБ)
Декларация Т. Василева (36.0 КБ)
Декларация Б. Христова (36.0 КБ)