header image

Loading

Отчети

Годишен отчет 2012
неконсолидиран
Съдържание (50.0 КБ)
Финансов отчет (2.2 МБ)
Доклад за дейността (1.2 МБ)
Отчет „Спазвай или обяснявай” (160.0 КБ)
Приложение 11 (85.0 КБ)
Форми КФН (384.0 КБ)
Декларация Т. Василева (48.0 КБ)
Декларация Б. Христова (48.0 КБ)
консолидиран
Одиторско мнение (132.5 КБ)
Финансов отчет (4.2 МБ)
Доклад за дейността (2.2 МБ)
Форми КФН (320.0 КБ)
Декларация Д. Желева (48.0 КБ)
Декларация Т. Василева (48.0 КБ)
Декларация Б. Христова (48.0 КБ)