header image

Loading

Отчети

Годишен отчет 2014
неконсолидиран
Съдържание (51.5 КБ)
Финансов отчет (1.3 МБ)
Доклад за дейността (1.1 МБ)
Отчет „Спазвай или обяснявай” (154.5 КБ)
Приложение 11 (96.5 КБ)
Форми КФН (123.6 КБ)
Доклад по Политиката по възнагражденията (97.2 КБ)
Декларация Д. Желева (34.5 КБ)
Декларация Т. Василева (34.0 КБ)
Декларация Вл. Згурева (33.5 КБ)
консолидиран
Одиторско мнение (812.7 КБ)
Финансов отчет (2.1 МБ)
Доклад за дейността (676.5 КБ)
Форми КФН (302.0 КБ)
Декларация Д. Желева (34.5 КБ)
Декларация Т. Василева (34.0 КБ)
Декларация Вл. Згурева (34.0 КБ)