header image

Loading

Отчети

Годишен отчет 2015
неконсолидиран
Съдържание (51.5 КБ)
Финансов отчет (1.3 МБ)
Доклад за дейността (1.3 МБ)
Отчет „Спазвай или обяснявай” (155.0 КБ)
Приложение 11 (97.5 КБ)
Форми КФН (122.5 КБ)
Доклад по Политиката по възнагражденията (97.9 КБ)
Декларация Д. Желева (34.5 КБ)
Декларация Т. Василева (34.0 КБ)
Декларация М. Георгиева (48.0 КБ)
консолидиран
Финансов отчет (2.0 МБ)
Одиторско мнение (817.1 КБ)
Доклад за дейността (607.1 КБ)
Форми КФН (302.5 КБ)
Декларация Д. Желева (34.5 КБ)
Декларация Т. Василева (34.0 КБ)
Декларация М. Георгиева (33.5 КБ)