header image

Loading

Отчети

Годишен отчет 2017
неконсолидиран
Съдържание (52.5 КБ)
Финансов отчет (1.2 МБ)
Доклад за дейността (2.1 МБ)
Одиторско мнение (699.8 КБ)
Отчет „Спазвай или обяснявай” (203.0 КБ)
Приложение 11 (101.0 КБ)
Форми КФН (730.5 КБ)
Доклад по Политиката по възнагражденията (459.3 КБ)
Декларация Ърнст енд Янг Одит ООД (227.3 КБ)
Декларация Д. Желева (107.1 КБ)
Декларация И. Рашков (100.7 КБ)
Декларация Вл. Згурева (103.5 КБ)
консолидиран
Финансов отчет (1.7 МБ)
Одиторско мнение (384.6 КБ)
Доклад за дейността (1.8 МБ)
Форми КФН (693.0 КБ)
Декларация Д. Желева (34.0 КБ)
Декларация И. Рашков (33.5 КБ)
Декларация Вл. Згурева (33.5 КБ)