header image

Loading

Отчети

Годишен отчет 2019
неконсолидиран
Съдържание (52.5 КБ)
Финансов отчет (2.6 МБ)
Доклад за дейността (1.2 МБ)
Одиторско мнение (375.4 КБ)
Отчет „Спазвай или обяснявай” (1.6 МБ)
Приложение 11 (322.9 КБ)
Форми КФН (719.0 КБ)
Доклад по Политиката по възнагражденията (532.9 КБ)
Декларация АФА ООД (92.5 КБ)
Декларация Е. Абаджиев (37.6 КБ)
Декларация И. Рашков (26.7 КБ)
Декларация Вл. Згурева (29.3 КБ)
консолидиран
Финансов отчет (3.4 МБ)
Одиторско мнение (277.6 КБ)
Доклад за дейността (1.4 МБ)
Форми КФН (740.5 КБ)
Декларация Д. Желева (38.5 КБ)
Декларация И. Рашков (38.5 КБ)
Декларация Вл. Згурева (33.5 КБ)