header image

Loading

Услуги за акционери

В тази секция ще намерите информация, която се надяваме да бъде полезна за настоящите и бъдещи акциоенри на ИХБ. За да поддържаме ефективна комуникация с акционерите, тук ще представяме информация която е полезна във връзка с акционерното участие, както и отговори на задаваните въпроси от акционерите на ИХБ.