header image

Loading

Машиностроене

ЗММ – БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 2001 г. с наименование ЗММ - България АД, за да обедини четири предприятия, производители на металорежещи машини – ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, Машиностроене АД и Леярмаш АД. Предметът на дейност на ЗММ България холдинг АД е производство и продажба на металорежещи машини, търговско представителство и посредничество, складова дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Към момента дружеството е собственик на 95.98% от капитала на ЗММ Сливен АД, 93.57% от капитала на ЗММ Нова Загора АД, 97.87% от капитала на ИХБ Електрик АД, 85.42% от капитала на ИХБ Метал Кастингс АД (в рамките на групата контролът върху ИХБ Метал Кастингс АД е 100%, като останалите 11.29% се държат от ЗММ Сливен АД).

Контакти

Изпълнителен директор: Емилиян Абаджиев

ул. Фритьоф Нансен 37А

София 1142

Тел.: + 359 (0) 2 981 07 53; Факс: + 359 (0) 2 981 43 14;
E-mail: office@zmmbulgaria.com

www.zmmbulgaria.com

ЗММ СЛИВЕН АД (дд)

ЗММ Сливен АД е основано през 1971 г. Дружеството е усвоило и предлага на пазара всички включени в каталога на ЗММ България холдинг АД продукти:

  • Универсални стругови машини с максимално обработваем диаметър над тялото от 300 мм до 1,600 мм и разстояние между центри от 750 мм до 6,000 мм;
  • CNC стругови машини;
  • Колонни пробивни машини.
Контакти

Изпълнителен директор: Георги Вълков

Тел: +359 44 66 21 08; Факс: +359 44 66 25 63;
E-mail: zmmsliven@zmmsliven.com

www.zmmsliven.com

ЗММ НОВА ЗАГОРА АД (дд)

ЗММ Нова Загора АД е създадено през 1970 г. Основната дейност на дружеството е проектиране и производство на възли и детайли за металорежещи и дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги. Дружеството произвежда:

  • Ротационни детайли;
  • Възли за металорежещи машини;
  • Възли и машини вграждани в дървообработващи комплекси;
  • Раздробители PZ5; PZ7; PZ9; PZ11;
  • Резервни части.
Контакти

Изпълнителен директор: Свилен Сивов

Тел.: 0457 23056; Факс: 0457 24311;
E-mail: zmm@mail.orbitel.bg

www.zmmnz.com

ИХБ Метал Кастингс АД (дд)

“ИХБ Метал Кастингс” АД – София е наследник на самостоятелно обособени производствени мощности, които не са прекратявали своята дейност от създаването им до днес. Леярната е изградена през 1958 г. и е претърпяла две основни реконструкции – през 1970 г. и през 1989 г.

Произвежда се голямо разнообразие от отливки, които представляват пълна гама от компоненти за металорежещи машини, корпуси, супортни тела, колони, задни седла, основи, скоростни кутии и др. След реконструкцията през 1989 г. и модернизацията на топилния участък през 2002 г. и 2008 г., днес леярната разполага с техника, технологии и персонал, съответстващи на една съвременна леярна.

“ИХБ Метал Кастингс” АД – София е специализирана в производството на висококачествени отливки от сив чугун, с единично тегло от 100 кг до 10 000 кг и отливки от сферографитен чугун с единично тегло до 1 000 кг, с висока степен на сложност.

Контакти

Изпълнителен директор: Боян Димитров

Тел/факс: + 359 2 836 44 02; Тел.: + 359 2 938 29 59;
E-mail: office@ihbmetalcastings.com

www.ihbmetalcastings.com