header image

Loading

Машиностроене

img map ZMM Bulgaria Holding Bulkari ZMM Sliven Elprom ZEM Leyarmash Mashstroy ZMM Nova Zagora

ЗММ – БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 2001 г. с наименование ЗММ - България АД, за да обедини четири предприятия, производители на металорежещи машини – ЗММ Сливен АД, Машстрой АД, Машиностроене АД и Леярмаш АД. Предметът на дейност на ЗММ България холдинг АД е производство и продажба на металорежещи машини, търговско представителство и посредничество, складова дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Към момента дружеството е собственик на 95.98% от капитала на ЗММ Сливен АД, 93.57% от капитала на ЗММ Нова Загора АД, 90.48% от капитала на ИХБ Електрик АД, 85.42% от капитала на ИХБ Метал Кастингс АД (в рамките на групата контролът върху ИХБ Метал Кастингс АД е 100%, като останалите 11.29% се държат от ЗММ Сливен АД).

Контакти

Изпълнителен директор: Емилиян Абаджиев

ул. Фритьоф Нансен 37А

София 1142

Тел.: + 359 (0) 2 981 07 53; факс: + 359 (0) 2 981 43 14;
E-mail: office@zmmbulgaria.com

www.zmmbulgaria.com

ЗММ СЛИВЕН АД (дд)

ЗММ Сливен АД е основано през 1971 г. Дружеството е усвоило и предлага на пазара всички включени в каталога на ЗММ България холдинг АД продукти:

 • Универсални стругови машини с максимално обработваем диаметър над тялото от 300 мм до 1,600 мм и разстояние между центри от 750 мм до 6,000 мм;
 • CNC стругови машини;
 • Колонни пробивни машини.
Контакти

Изпълнителен директор: Георги Добрев

Тел: +359 44 66 21 08; Факс: +359 44 66 25 63;
E-mail: zmmsliven@zmmsliven.com

www.zmmsliven.com

ЗММ НОВА ЗАГОРА АД (дд)

ЗММ Нова Загора АД е създадено през 1970 г. Основната дейност на дружеството е проектиране и производство на възли и детайли за металорежещи и дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги. Дружеството произвежда:

 • Ротационни детайли;
 • Възли за металорежещи машини;
 • Възли и машини вграждани в дървообработващи комплекси;
 • Раздробители PZ5; PZ7; PZ9; PZ11;
 • Резервни части.
Контакти

Изпълнителен директор: Свилен Сивов

Тел.: 0457 23056; Факс: 0457 24311;
E-mail: zmm@mail.orbitel.bg

www.zmmnz.com

ИХБ ЕЛЕКТРИК АД (дд)

ИХБ Електрик АД (предишно наименование Елпром ЗЕМ АД) е основано през 1950 г. и е част от бившия машиностроителен завод „Васил Коларов. ИХБ Електрик АД разработва, произвежда, доставя, монтира и провежда ремонти на следните електрически машини:

 • Асинхронни електродвигатели за ниско напрежение до 660 V, с накъсо съединен ротор, мощност от 7,5 до 315 kW и честоти 50 и 60 Hz;
 • Асинхронни електродвигатели за високо напрежение 3 и 6 кV, с мощности от 200 до 1000 kW, честота на въртене 1500, 1000, 750, 600 и 500 об.)мин.;
 • Специални асинхронни електродвигатели за високо напрежение;
 • Вертикални асинхронни електродвигатели;
 • Синхронни електродвигатели;
 • Хидрогенератори, хоризонтални и вертикални, с мощности до 200 МVА за различни напрежения и честоти на въртене.

ИХБ Електрик АД е единствения производител у нас на хидрогенератори за ВЕЦ и на големи нестандартни електрически машини.

Контакти

Изпълнителен директор: Венелин Петков

Тел.: +359 2 936 0753; Факс: +359 2 936 0347;
E-mail: office@ihbelectric.com

www.ihbelectric.com

ИХБ Метал Кастингс АД (дд)

“ИХБ Метал Кастингс” АД – София е наследник на самостоятелно обособени производствени мощности, които не са прекратявали своята дейност от създаването им до днес. Леярната е изградена през 1958 г. и е претърпяла две основни реконструкции – през 1970 г. и през 1989 г.

Произвежда се голямо разнообразие от отливки, които представляват пълна гама от компоненти за металорежещи машини, корпуси, супортни тела, колони, задни седла, основи, скоростни кутии и др. След реконструкцията през 1989 г. и модернизацията на топилния участък през 2002 г. и 2008 г., днес леярната разполага с техника, технологии и персонал, съответстващи на една съвременна леярна.

“ИХБ Метал Кастингс” АД – София е специализирана в производството на висококачествени отливки от сив чугун, с единично тегло от 100 кг до 10 000 кг и отливки от сферографитен чугун с единично тегло до 1 000 кг, с висока степен на сложност.

Контакти

Изпълнителен директор: Боян Димитров

Тел/факс: + 359 2 836 44 02; Тел.: + 359 2 938 29 59;
E-mail: leiarmach@mail.com

www.leiarmach.com