header image

Loading

Обща информация

ИХБ е холдингово дружество, което управлява портфейл от компании. В зависимост от участието и възможността за влияние върху управлението им, те са: дъщерни дружества (д), върху които ИХБ упражнява контрол и техни дъщерни дружества (дд).

Към 2019 г. инвестициите на ИХБ в акции и дялове на дружества са 203 мил. лева.

Отрасловата структура на инвестициите на ИХБ е както следва:

img map Machine Building Port Activities ship-building-and-repairing Others maritime-transport

Морски транспорт

 • Приват инженеринг АД(д)
  • Емона Лтд. (дд)
  • Карвуна Лтд. (дд)
  • Тириста Лтд. (дд)
  • ИХБ шипинг ко ЕАД (дд)
 • КЛВК (д)
  • Одрия Лтд. (дд)
  • Сердика Лтд. (дд)

Корабостроене и кораборемонт

 • Булярд корабостроителна индустрия АД (д)
 • ИХБ шипдизайн АД (д)

Пристанищна дейност

 • КРЗ Порт - Бургас АД (д)
 • Одесос ПБМ ЕАД(д)
 • Булпорт Логистика АД (дд)

Машиностроене

 • ЗММ – България холдинг АД (д)
  • ЗММ Сливен АД (дд)
  • ЗММ Нова Загора АД (дд)
  • ИХБ Метал Кастингс АД (дд)

Други

 • ИХБ 3Дизайн АД (д)
 • ИХБ Електрик АД (дд)
 • Меритайм холдинг АД(д)
  • Български корабен регистър ЕАД (дд)
 • Международен индустриален холдинг България АГ(д)