header image

Loading

Морски транспорт

ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД (д)

Дружеството е учредено през 1998 година с основен предмет на дейност инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството извършва основно застрахователно и презастрахователно посредничество и консултантска дейност. От юни 2000 г. Приват инженеринг АД извършва застрахователно и презастрахователно посредничество. Дружеството притежава лиценз за извършване на дейност като застрахователен брокер N 75/30.05.2000 г. От февруари 2006 г. В момента чрез свои дъщерни дружества е собственик на 3 кораба: 1 многоцелеви (MPC) 9,800-тонни кораба, с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери и 2 многоцелеви 21,000-тонни кораба, с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари. През декември 2007 г. Приват инженеринг инвестира в акции на дружество ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна (дд) с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други. То менажира корабите, които са собственост на дружествата от Групата на ИХБ. Приват инженеринг АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества: Емона Лтд, Карвуна Лтд, Тириста Лтд., ИХБ Шипинг Ко ЕАД.

Контакти

Изпълнителен директор: Данета Желева

ул. Фритьоф Нансен 37А, София 1142

Тел.: +359 2 980 71 01; Факс: + 359 2 980 70 72; e-mail: office@bulgariaholding.com

КЛВК (д)

Дружеството е учредено през 2001 година с основен предмет на дейност търговска и производствена дейност, покупка и производство на стоки с цел продажба, представителство и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закона. Дейността му е свързана с организиране, консултиране, посредничество по повод участие на фирми в международни изложения. През юли 2004 г. КЛВК АД придоби 75% идеални части от недвижим имот в размер на 94 дка, находящ се в курортен комплекс Шкорпиловци – Изгрев Хоризонт. През април 2005 г. КЛВК АД продаде този недвижим имот и прекрати инвестициите си в недвижими имоти. През 2008 г. дружеството инвестира в строителството на двата кораба тип F56, чрез новоучредените си дъщерни дружества Одрия Лтд. (дд) и Скития Лтд (дд), Маршалови острови. Предвижда се доставката на кораб 102, собственост на Одрия Лтд. да бъде 2012 г. През 2011 г. КЛВК АД закупи нови две дружества, регистрирани на Маршалските острови – Августа Лтд и Сердика Лтд. Дружеството Сердика Лтд e собственик на кораб Diamond Sea, 57 000 DWT. През ноември 2012 КЛВК АД придоби 48.96% или 11,151,522 броя акции от капитала на Булпорт Логистика АД (асд) - дружеството е пристанище със специално предназначение и основната му дейност е ремонт и съхранение на малки плавателни съдове и даване под наем на складове. Съвместно с МИХБ, КЛВК АД контролира 51% от Булпорт логистика АД. Поради тази причина дружеството е посочено като дъщерно на КЛВК АД.КЛВК АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества Одрия Лтд. и Сердика Лтд. и 48.96% Булпорт Логистика АД и съвместно с МИХБ контролира 51% от Булпорт логистика АД.

Контакти

Изпълнителен директор: Галина Денева

ул. Фритьоф Нансен 37А, София 1142

Тел.: +359 2 980 71 01; Факс: + 359 2 980 70 72; e-mail: office@bulgariaholding.com

ИХБ Шипинг Ко ЕАД

Дружеството е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други.

Контакти

Изпълнителен директор: Пламен Димитров

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

Тел.: + 359 (0) 52 602 855; Факс: + 359 (0) 52 606 601; e-mail: office@ihbshipping.com

www.ihbshipping.com