header image

Loading

Морски транспорт

ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (д)

Дружеството е учредено през 1998 година с основен предмет на дейност инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дружеството извършва основно застрахователно и презастрахователно посредничество и консултантска дейност. От юни 2000 г. Приват инженеринг ЕАД извършва застрахователно и презастрахователно посредничество. Дружеството притежава лиценз за извършване на дейност като застрахователен брокер N 75/30.05.2000 г. От февруари 2006 г. В момента чрез свои дъщерни дружества е собственик на 3 кораба: 1 многоцелеви (MPC) 9,800-тонни кораба, с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери и 2 многоцелеви 21,000-тонни кораба, с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари. През декември 2007 г. Приват инженеринг инвестира в акции на дружество ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна (дд) с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други. То менажира корабите, които са собственост на дружествата от Групата на ИХБ. Приват инженеринг ЕАД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества: Емона Лтд, Карвуна Лтд, Тириста Лтд., ИХБ Шипинг Ко ЕАД.

Контакти

Изпълнителен директор: Данета Желева

ул. Фритьоф Нансен 37А, София 1142

Тел.: +359 2 980 71 01; Факс: + 359 2 980 70 72; e-mail: office@bulgariaholding.com

КЛВК (д)

Дружеството е учредено през 2001 година с основен предмет на дейност търговска и производствена дейност, покупка и производство на стоки с цел продажба, представителство и агентство, външноикономическа дейност, маркетингова дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закона. КЛВК АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества Одрия Лтд. и Сердика Лтд. Чрез своите  дъщерни дружества КЛВК е собственик на 2 кораба: 57 000 DWT за превозване на насипни товари с неограничен район на плаване, построени по лиценз на IHI MU Япония. КЛВК АД притежава 97.96% от капитала на Булпорт логистика АД, а съвместно с Международен индустриален холдинг България АГ, КЛВК АД контролира 100 от % Булпорт Логистика АД.

Контакти

Изпълнителен директор: Галина Денева

ул. Фритьоф Нансен 37А, София 1142

Тел.: +359 2 980 71 01; Факс: + 359 2 980 70 72; e-mail: office@bulgariaholding.com

ИХБ Шипинг Ко ЕАД

Дружеството е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други.

Контакти

Изпълнителен директор: Пламен Димитров

Южна промишлена зона, Бизнес сграда „БУЛПОРТ“, Варна 9000, България.

Тел.: + 359 (0) 52 602 855; Факс: + 359 (0) 52 606 601; e-mail: office@ihbshipping.com

www.ihbshipping.com