header image

Loading

Данета Желева: Акциите ни се търгуват на най-високия сегмент на БФБ

16 Апр 2008 | 08:33

ИНТЕРВЮ на Иванко Чакъров, Икономически живот с Данета Желева, Изпълнителен директор на Индустриален холдинг България 16 април 2008

Данета Желева : Акциите ни се търгуват на най-високия сегмент на БФБ

И.Ч.: Госпожо Желева, бихте ли представили визитката на холдинга?

 

Д.Ж.: Индустриален холдинг България е една от големите индустриални групи в страната, работеща в сферата на структуроопределящи и приоритетни за икономиката отрасли като корабостроене, машиностроене, воден транспорт и инфраструктура. Компанията е публично дружество, акциите на което се търгуват на най-високия сегмент на Българската фондова борса. Акциите са една от най-ликвидните позиции на борсата и са включени в индексите BG40, SOFIX, BGTR30,DJSTOXX EU Enlarged, Dow Jones Wilshire, Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index. В групата работят над  3 500 работници и служители.   

И.Ч.: Кои са основните направления, върху които се концентрира бизнеса на дружеството?

Д.Ж.: Портфейлът на дружеството вече е добре структуриран. В отрасъл машиностроене ЗММ България холдинг - наше дъщерно дружество, се е специализирало в производство и продажби на металорежещи и електрически машини, като стремежът ни е да постигнем високо качество на конкурентна цена.   

В морския бизнес развиваме почти всички дейности - от корабен дизайн, корабостроене и кораборемонт - до морски, речен транспорт и пристанищна дейност.

И.Ч.: Инвестиционните ви проекти за тази и следващата година са в размер на 80 млн. лв. Много или малко са тези пари и къде ще ги насочите?

Д.Ж.: Отчитайки ресурсоемкостта на отраслите, в които оперираме, в дългосрочен план това са само част от инвестиционните ни намерения. Проектите и за разширението на пристанището в КРЗ Порт Бургас и за строителството на нови пет кораба в Булярд корабостроителна индустрия надхвърлят пет годишен хоризонт и са на значително по-голяма стойност. Отделно инвестираме непрекъснато в технологично обновление, екология и условия на труд.       

И.Ч.: Кое носи най-голямата стойност в развитието на компанията?

Д.Ж.: Безспорно това са традициите, доброто структуриране и взаимовръзка в групата, технологиите и ноу-хау, които притежаваме, качеството и конкурентността на продуктите, които предлагаме. Разбира се, за да са налице те, от изключителна важност е професионализмът  на нашите кадри и доброто име на компанията.    

И.Ч.: Каква е стратегията на холдинга и в какви нови направления на бизнеса насочвате вниманието си?

Д.Ж.: Като цяло стратегията ни е да развиваме отраслите, в които сме постигнали успехи. В този смисъл, макар и в сферата на морския бизнес, пристанищната дейност и морския транспорт са нови за нас направления. 

Постигнатите резултати в електротехниката и енергетиката са добра основа за развитието на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.

И.Ч.: След като повече от година България е член на Европейския съюз, мислите ли за вместване в европейските подобни структури?

Д.Ж.: Над  90  % от продажбите в групата на Индустриален холдинг България са насочени към износ и в голямата си част към Европейския съюз. На практика ние работим на този пазар и съобразно Европейските норми и изисквания още преди официалното членство на България. Например, асоциираното ни дружество Дунав турс държи над 5 % дял от круизните пътувания по реките Дунав, Рейн, Майн и Мозел. Елпром ЗЕМ работи активно по изпълнение на Европейските програми за възобновяеми енергийни източници и повишаване на енергийната ефективност. Подготовката ни за участие в проекта за модернизация на Българските военноморски сили чрез Булярд корабостроителна индустрия ще отвори добри перспективи за включването ни в структурата на Европейската отбранителна промишленост.                     

Назад