header image

Loading

Прозрачността на компанията може да повиши нейната стойност

29 Май 2005 | 08:33

ИНТЕРВЮ на Георги Бисерински, Вестник ДНЕВНИК с Богомила Христова, Председател на Българския клуб на директорите за връзки с инвеститорите и Директор за връзки с инвеститорите в Индустриален холдинг България АД

  • Професионалист не се става от днес за утре
  • В България компаниите не са на това ниво сами да търсят инвеститори
  • Изпълнителните директори отделят около една трета от времето си, за да контактуват с инвеститори

Българският клуб на директорите за връзки с инвеститорите /БКДВИ/ ще е сред основните двигатели за подготовката на кадри. 
България е и единствената страна, в която със закон се изисква да има директор за връзка с инвеститорите в публично дружество.

Г.Б.: Какви въпроси се обсъждаха на проведената в Лондон среща на Федерацията по връзка с инвеститорите?Б.Х.: На 20 април в Лондон се проведе редовното годишно общо събрание на Международната федерация по връзка с инвеститорите. Федерацията е учредена преди 15 години от няколко национални организации за връзки с инвеститорите - английската, американската, датската и френската. Към днешна дата в нея членуват 26 страни. Интересното и това, с което ние се гордеем, е, че Българския клуб на директорите за връзка с инвеститорите БКДВИ) стана член на федерацията преди две години, няколко месеца след като беше създадена. Това считаме за голям успех, защото бяхме първите заедно с Русия от страните от ЦИЕ, приети за членове.  На последното общо събрание освен приемането на отчетите - за дейността и финансовия, и бюджета за 2005, взехме решение за разширяване на бъдещата дейност на федерацията в посока на лобиране в регулаторни дейности по корпоративно управление - създаване на международен сертификат по връзки с инвеститорите и др.

Г.Б.: През какъв период се събира федерацията?
Б.Х.:
 Редовното годишно събрание да се провежда април, а през септември, когато се провежда конференцията на федерацията, се правят стратегически срещи. За пръв път тази година ще се проведе IIRF Strategy Summit - стратегическа среща на най-високо ниво, на която ще присъстват ръководствата на организациите - членове на федерацията. Конференцията за 2005 г. ще се проведе на 15-17  септември в Амстердам. Лекторите, които се канят, са изпълнителни директори на водещи публични компании, на фондови борси и професионалисти в областта на капиталовите пазари. На предстоящата конференция се очаква да участват изпълнителният директор на EURONEXT, Finair, представители на LSE, ABN AMRO, Financial Times, Shell и други.

Г.Б.: Кои са основните задачи, с които трябва да се справи федерацията?
Б.Х.: Една от основните задачи на федерацията е да бъде от полза на своите членове. Нейната дейност трябва да бъде на интернационално ниво, тъй като членове са организации на страните с развити капиталови пазари от всички континенти - Австралия, Америка - Северна и Южна, Европа, Азия. През миналата година се взе решение да стартира т.нар.  глобална лига по връзка с инвеститорите - IR Global League. Това е един проект, който включва предоставяне в интернет на сайта на федерацията, информация за предстоящи събития по връзки с инвеститорите. Всяка компания, която има някакво предстоящо събитие, било то представяне на резултатите, роуд шоу, общо събрание на акционерите или конферентен разговор с инвеститори, отбелязва събитието в базата данни, така че всеки ДВИ може да планира събитието за своята компания, като се съобрази със заетите дати и по този начин избягва дублирането. Това е много полезно за компаниите и инвеститорите.

Г.Б.: Не смятате ли, че българските мениджъри подценяват ролята на ДВИ и по-скоро е проформа, тъй като на подобни длъжности се назначават секретарки, счетоводителки, а в някои случаи и шофьори. Каква е ситуацията в България, доколко сериозно се гледа на тази роля?
Б.Х.: Отговорът не е еднозначен. За съжаление не се намираме на много високо ниво, от една страна, но от друга, това, че със закон е регламентирана дейността, е много положително. България е единствената страна, в която със закон се изисква да има директор за връзка с инвеститорите в публично дружество. В света тази  длъжност е създадена по необходимост от самата компания, т.е. мениджмънтът е осъзнал, че трябва да има такава длъжност. При нас това идва по обратен ред, но въпреки това смятам, че нещата вървят в правилната посока. Ние сме в абсолютното начало. Клубът ни е създаден през май 2003 г. - точно преди 2 години. За това време не може да има чудеса, но въпреки това се забелязва изключително бързо развитие на професията ВИ и на колегите като професионалисти. Моето наблюдение е, че ДВИ правят всичко възможно да отговарят на изискванията на тази професия, доколкото могат, разбира се. Нашият пазар се разви през последните години. След като вече започнаха да идват чужди инвеститори, те започнаха да се интересуват, да искат срещи с мениджмънта на компанията, съответно с ДВИ. Също така медиите проявяват по-голям интерес към самите компании. Така възниква необходимост от разширяване на дейността на ДВИ извън елементарното разкриване на информация (основно периодични отчети и ад-хок информация), или бих го нарекла пасивни ВИ. Все още се учим, тъй като при нас самите компании не са на това ниво сами да търсят инвеститори. В развитите капиталови пазари дейността на ДВИ е активно да привличат инвеститори. При нас това не стои на дневен ред все още, но в бъдеще няма да минем без това. Още повече че се наблюдава тенденция за разширяване на приложението на ВИ и в сферата на дълговото финансиране. И точно тук виждам ролята на БКДВИ като основен двигател на подготовката на кадри. Професионалист не се става от днес за утре, ние трябва да сме подготвени за времето, когато компаниите ще се отворят за чужди инвеститори. Трябва да гледаме в бъдещето.

Г.Б.: С какво може да помогне ДВИ на самата компания? 
Б.Х.:
 Ползите според мен са големи. Като цяло тази дейност подържа комуникацията с инвестиционната общност, с анализатори, с медии, с регулаторни органи. ДВИ представя компанията пред финансовата общност и той трябва да умее да комуникира дейността на компанията с инвестиционната общност. Той трябва да поддържа доверие в инвестиционната общност. В тази си роля подпомага мениджмънта и главно изпълнителните директори. Според анализаторите и като цяло инвестиционната общност в световен мащаб тази роля се засилва именно  поради това, че инвеститорите искат информация и комуникацията с тях отнема все повече и повече време. Статистически изследвания показват, че изпълнителните директори отделят около една трета от времето си, за да контактуват с инвеститори. Инвеститорите от своя страна не одобряват това и задават въпроса колко време остава на директорите да управляват компанията. Ето защо те предпочитат да контактуват с ДВИ. За България аз смятам, че самите ДВИ трябва да убеждават ръководствата си в плюсовете на своята дейност. Прозрачността на компанията може да повиши нейната стойност на капиталовия пазар, тъй като инвеститорите и анализаторите много високо оценяват това.

Г.Б.: Какви личности трябва да бъдат назначавани на подобни позиции, какви са основните качества, които трябва да притежават?
Б.Х.: Трябва да бъде на много високо ниво, образно казано, да бъде "в главата на мениджмънта", да може да приведе до знанието на инвеститорите всичко, което мениджмънтът прави за компанията, защо го прави, как го прави и т.н. ДВИ трябва да е запознат с бизнеса на компанията. Не случайно тук има изискване ДВИ да присъства на заседанията на управителния съвет, това е задължително, за да бъде информиран за това какво се случва, защото има много решения, които подлежат на разкриване на информация. Той е човекът, които трябва да прецени кое е чувствителна информация. На последната конференция на английската организация по ВИ (IRS) през април британски специалисти очертаха какво прави добър един ДВИ. За добрия ДВИ е важно да познава финансовите пазари, да има финансова грамотност (налага се да комуникира финансовите резултати на компанията) и да познава много добре компанията и бизнеса на компанията. Инвеститорите са изключително интелигентни и финансово грамотни хора и трябва да има човек с подобни качества насреща им. Много важни са комуникационните умения, защото в тази професия 50% са комуникация.  В голяма степен ДВИ зависи както от колегите си, така и от мениджмънта. ДВИ събира информацията от тях, за да я предостави на инвеститорите. Много важно е той да разбере съобщението и да го предаде правилно на публиката. Друга важна роля на ДВИ е двупосочната комуникация - това също е много полезно за мениджмънта. Той е лицето, контактуващо с инвестиционната общност, и трябва да направи обратната връзка, какво мислят инвеститорите, как са настроени, как са настроени медиите, какво не им харесва, някакви препоръки... Това помага за усъвършенстване на самата  компания. Също така трябва да усеща пулса на пазара и съответно да препоръчва какво е подходящо да се предприема в този момент, например дали е подходящо да се емитират облигации или акции.

Г.Б.: Клуба на ДВИ провежда ли срещи или пък курсове за обучение?
Б.Х.: БКДВИ прави много действия в посока обучение и информиране - организираме клубни срещи, на които каним представители от инвестиционната общност - анализатори и брокери, регулаторни органи (КФН, ЦД, БФБ). Планирали сме среща с финансови журналисти, различни презентации на изследвания, които се правят. Със съдействието на клуба бе направено изследването "Собственост, управление и финансиране на българските компании" на проф. Димитър Ялнъзов от японския университет в Киото. Организираме семинари. На някои от тях  каним специалисти с международен опит, които да обучават ДВИ. Миналата година поканихме председателя на федерацията Линге Блак, който е с голям опит в тази сфера. Сега планираме най-вероятно през септември да направим годишен семинар подобен на миналогодишния, но с много повече международно участие и с по-различни теми, дори е възможно този семинар да прерасне в конференция. На 8-9 юли предстои един семинар по връзки с инвеститорите, като основната тема ще бъде емитиране на облигации. Тогава ще проведем и годишния клубен съвет - нашето общо събрание.

Г.Б.: Какви са основните проблеми пред БКДВИ?

Б.Х.: Организацията има много силен старт и ние почти веднага след създаването си станахме членове на тази международна организация, което се оценява много положително от тях. Много се надявам да продължим и даже да усилим темпото като организация  и добрите идеи да се реализират.

интервю(pdf, 203KB)

Назад