header image

Loading

Време е ИХБ да стане син чип

23 Авг 2004 | 08:33

ИНТЕРВЮ с Данета ЖЕЛЕВА, изпълнителен директор на Индустриален холдинг България на Борислав КОЕВ, вестник ПАРИ

Визитна картичка:
Данета Желева е завършила немската езикова гимназия в София, след което е продължила образованието си в СУ Климент Охридски, като се е дипломирала като Магистър по право.
Повече от 10 години е била адвокат в Софийска адвокатска колегия. Член на надзорния съвет на Индустриален холдинг България от 1999 г., а от 2003 г. заема длъжността изпълнителен директор.
Омъжена е с две дъщери. Любимите й спортове са плуването и ските.

  
Б.К.: След две увеличения на капитала избрахте този път да се финансирате с конвертируеми облигации. Къде ще използвате набраните средства? 
Д.Ж.: Конвертируемите облигации са доста гъвкав инструмент. Всеки от инвеститорите може да прецени своя интерес - дали да конвертира облигациите си в акции на падежа, или да получи доходността и инвестираната сума. 
 Влагането на средствата вече започна с покупката на недвижим имот в района на Шкорпиловци. Останалата част от емисията ще бъде инвестирана за строителството на вилно селище Колокита край Созопол. Проектът е на стойност около 10 млн. EUR. Възвръщаемостта на тези инвестиции е сравнително бърза, а останалият портфейл на холдинга е в доходоносни, но дългосрочни инвестиции в машиностроенето, корабостроенето и кораборемонта. 
 
 
Б.К.: Кои са основните насоки на инвестициите ви? 
Д.Ж.:  Вече успяхме да структурираме портфейла си и насоките на развитие. В областта на машиностроенето сме си поставили за цел да бъдем номер едно в света в производството на универсални стругове. Към момента в Европа категорично сме на първо място. 
 В областта на корабостроенето и кораборемонта развиваме инвестициите си в Булярд корабостроителна индустрия, Кораборемонтен завод порт Бургас, КРЗ Одесос и Български корабен регистър. 
 Активно участваме в туристическата индустрия чрез Дунав турс. От март тази година дружеството има нов пасажерски кораб на стойност 10 млн. EUR. С партньорите ни от Юнион турс имаме намерение изцяло да обновим флота на дружеството. 
 Индустриален холдинг България ще се съсредоточи върху консолидирането, стабилизирането и развитието на вече направените инвестиции, тоест новите инвестиционни проекти не са приоритет. За 2004 г. предвиждаме всички дружества от групата да са на печалба, като целта е 10% печалба на консолидирана база върху нетната стойност на активите, което е от порядъка на 4 млн. лв. за групата. 
 
 
Б.К.: Работите ли по отстраняване на пропуските за търговото предложение за Дунав турс? 
Д.Ж.: Ще отстраним пропуските относно търговото предложение за Дунав турс и се надяваме да отпишем дружеството от публичния регистър. Това е по-добрият вариант както за самото дружество, така и за останалите акционери предвид рисковете на корабособственика. 
 
 
Б.К.: Ще раздава ли дивиденти Индустриален холдинг България? 
Д.Ж.: Има две тенденции, които оказват влияние върху движението на цените на акциите на Индустриален холдинг България. Индустриален холдинг България се слави с консервативна дивидентна политика предвид мащабната инвестиционна програма. Ръководството на холдинга не предвижда раздаването на дивиденти, а залага на увеличението на нетната стойност на активите. 
 В същото време съм убедена, че е крайно време Индустриален холдинг България да намери място в представителния борсов индекс Sofix. Ако се погледне статистиката за миналата година, дружеството е на 8-о място по брой лотове и на 7-о по брой сделки измежду всички търгувани дружества на борсата. 
 
 
Б.К.: Как виждате Индустриален холдинг България след 3 години, когато изтича срокът на емисията конвертируеми облигации? 
Д.Ж.: Акциите на Индустриален холдинг България в момента се търгуват под номинала. За да направим дружеството привлекателно за облигационерите и те да имат желанието да превърнат дълговите си ценни книжа в акции, през следващите години трябва да се борим цената на акциите ни да се установи над номинала. 
 Ако погледнем статистиката, цената на акциите на Индустриален холдинг България на база на нетната стойност на активите би трябвало да бъде почти 2 лв., а на база печалба цената трябва да бъде минимум 1.5 лв. 

Когато дружеството има прозрачна и стабилна политика, с ясно формулирани цели и програма и контрол от страна на международен одитори, инвеститорите се чувстват по-уверени за своите вложения. Не трябва да забравяме и факта, че нашите книжа са едни от най-ликвидните на българския фондов пазар.

интервю(pdf, 146KB)

Назад