header image

Loading

Новини за инвеститори

07 Авг 2020 | 09:00

Съобщение във връзка с организацията на провеждането на Редовното годишно общото събрание на акционерите, насрочено за 27.08.2020 г.

Молим акционерите, които ще присъстват на събранието да предвидят достатъчно време за своята регистрация, за да не се получава струпване на хора в края на срока за регистрация. ...
03 Авг 2020 | 09:07

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
22 Юли 2020 | 08:21

ИХБ публикува неконсолидиран шестмесечен отчет за 2020

На 27 юли 2020 ИХБ предостави своя неконсолидиран шестмесечен отчет за 2020 г. на обществеността,...
20 Юли 2020 | 13:51

ИХБ свиква РГОСА на 27 август 2020 г.

Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “Индустриален Холдинг България” АД...
01 Юли 2020 | 09:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юни 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, ...
30 Юни 2020 | 17:02

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 - консолидирано

На 30 юни 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 г. (консолидирано) на обществеността,...
22 Юни 2020 | 12:06

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 - неконсолидирано

На 22 юни 2020 г. ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2020 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
18 Юни 2020 | 12:14

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

„ОДРИЯ ЛТД”, Република Маршалски острови, което дружество е еднолична собственост на „КЛВК” АД, 100 % дъщерно дружество на „Индустриален холдинг България“ АД....
29 Май 2020 | 16:54

ИХБ публикува своя Годишен консолидиран отчет 2019

На 29 май 2020 г. ИХБ предостави своя консолидиран годишен отчет за 2019 г. на обществеността,...
26 Май 2020 | 17:47

Съобщение за инвеститори

Индустриален холдинг България АД съобщава, че очаква да оповести Публично уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г....
»