header image

Loading

Новини за инвеститори

06 Окт 2020 | 16:50

Сделка на дъщерно дружество на ИХБ по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК

На 06.10.2020 г. беше финализирана сделка от ИХБ Електрик АД (в ликвидация), непряко дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД,...
01 Окт 2020 | 11:44

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През Септември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
09 Сеп 2020 | 09:00

Извършени промени в състава на борсовия индекс SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ АД от 08.09.2020 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ АД - SOFIX,...
01 Сеп 2020 | 14:42

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През август 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, ...
27 Авг 2020 | 16:59

Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 27 август 2020

РЕШЕНИЯ от редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД проведено на 27.08.2020 град София, ул. “Алабин” 16-20, Българска стопанска камара...
27 Авг 2020 | 15:27

Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2019 на ИХБ

На 27.08.2020 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/...
26 Авг 2020 | 08:26

ИХБ публикува консолидиран шестмесечен отчет за 2020

На 26 август 2020 ИХБ предостави своя консолидиран шестмесечен отчет за 2020 г. на обществеността,...
07 Авг 2020 | 09:00

Съобщение във връзка с организацията на провеждането на Редовното годишно общото събрание на акционерите, насрочено за 27.08.2020 г.

Молим акционерите, които ще присъстват на събранието да предвидят достатъчно време за своята регистрация, за да не се получава струпване на хора в края на срока за регистрация. ...
03 Авг 2020 | 09:07

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През юли 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
22 Юли 2020 | 08:21

ИХБ публикува неконсолидиран шестмесечен отчет за 2020

На 27 юли 2020 ИХБ предостави своя неконсолидиран шестмесечен отчет за 2020 г. на обществеността,...
»