header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Авг 2019 | 14:04

През юли 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.07.2019 г.) 8 894 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,000 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.07.2019 г. 4 834 118 броя акции.

Назад