header image

Loading

Новини за инвеститори

30 Ное 2016 | 15:06

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2016 - консолидирано

На 30 ноември 2016 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2016 г. (консолидирано) на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София....
30 Ное 2016 | 11:24

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През ноември 2016 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции. ...
17 Ное 2016 | 15:34

ЗММ България холдинг АД, дъщерно дружество на ИХБ увеличи инвестицията си в ИХБ Електрик АД

ЗММ България холдинг АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД увеличи инвестицията си в ИХБ Електрик АД, гр. София, ЕИК 000620115....
31 Окт 2016 | 10:55

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През октомври 2016 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
28 Окт 2016 | 15:00

ИХБ представи Отчет към 30.09.2016 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет към 30.09.2016 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100003156,...
28 Окт 2016 | 14:36

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2016 - неконсолидирано

На 28 октомври 2016 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 3то тримесечие 2016 г.(неконсолидирано) на обществеността,...
12 Окт 2016 | 13:05

Взето решение за откриване на производство по ликвидация на „Булярд“ АД, гр. София

На проведено на 12.10.2016 г. Общо събрание на акционерите на дъщерното на „Индустриален холдинг България“ АД дружество - „Булярд“ АД, гр. София, ...
30 Сеп 2016 | 11:30

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

На 10.10.2016 г. предстои трето лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД,...
30 Сеп 2016 | 09:30

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През септември 2016 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
30 Авг 2016 | 09:12

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През август 2016 г. Индустриален холдинг България АД не е извършвало сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
»