header image

Loading

Новини за инвеститори

25 Апр 2019 | 13:59

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019 - неконсолидирано

На 25 април 2019 ИХБ предостави публично уведомление за финансовото състояние за 1во тримесечие 2019 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
01 Апр 2019 | 13:54

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През март 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции,...
28 Мар 2019 | 15:17

ИХБ публикува своя Годишен неконсолидиран отчет 2018

На 28 март 2019 г. ИХБ предостави своя неконсолидиран годишен отчет за 2018 г. на обществеността,...
11 Мар 2019 | 10:00

Индустриален холдинг България АД отново е част от основния борсов индекс на БФБ - София АД SOFIX

С решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД от 06.03.2019 г. за преразглеждане на базата на основния борсов индекс на БФБ - София АД - SOFIX,...
01 Мар 2019 | 10:01

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

През февруари 2019 г., Индустриален холдинг България АД не е извършвал сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции....
27 Фев 2019 | 14:26

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 - консолидирано

На 27 февруари 2019 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 г. (консолидирано) на обществеността,...
25 Фев 2019 | 11:52

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 22.02.2019 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК....
01 Фев 2019 | 13:27

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

Във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.01.2019 г.) 418 030 броя собствени акции ...
01 Фев 2019 | 13:00

„ЗММ Сливен“ АД оборудва модерен струг и компютърна зала за учениците в Професионалната гимнзаия по механотехника

На 29-ти януари се състоя официалното откриване на специализирания кабинет за специалността „Машини и системи с ЦПУ“ в Професионалната гимназия по механотехника в град Сливен....
30 Яну 2019 | 15:21

ИХБ публикува публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 - неконсолидирано

На 30 януари 2019 ИХБ представи публично уведомление за финансовото състояние за 4то тримесечие 2018 г. (неконсолидирано) на обществеността,...
« »