header image

Loading

АВ вписа промени в устава на ИХБ

26 Фев 2018 | 13:26

С решение 20180223171703 Агенцията по вписванията вписа в Търговски регистър промени в Устава на „Индустриален холдинг България" АД, приети на 19.02.2018 г. на проведено Извънредно общо събрание на акционерите.

Назад