header image

Loading

ИХБ 3Дизайн АД - новоучредено дружество в портфейла на Индустриален холдинг България АД

11 Фев 2020 | 18:15

На 10.02.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ беше вписано новоучредено дружество ИХБ 3Дизайн АД, гр. Варна. Капиталът на новото дружество е 100 000 лева, разпределени в 100 000 броя акции с номинал 1 лев, от които Индустриален холдинг България АД е записало 51 %. Предметът на дейност на новоучреденото дружество е проектантска дейност, индустриален дизайн, интериорен дизайн, 3Д виртуална и смесена реалност, 3Д принтиране и технологии.

Назад