header image

Loading

ИХБ представи Отчет към 30.06.2017 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

28 Юли 2017 | 12:03

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет към 30.06.2017 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, издадени от Индустриален холдинг България АД

Назад