header image

Loading

ИХБ представи Отчет към 31.12.2017 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации

30 Яну 2018 | 13:10

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет към 31.12.2017 г. за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, издадени от Индустриален холдинг България АД.

Назад