header image

Loading

ИХБ публикува неконсолидиран отчет 3то тримесечие 2010

29 Окт 2010 | 00:07

На 29.10.2009 г. предстои лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД емисия с ISIN код BG2100024087 и борсов код 4IDC. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вНа 29 октомври 2010 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 3то тримесечие 2010 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Назад