header image

Loading

Предстоящо плащане на лихва по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF

04 Окт 2017 | 11:20

На 10.10.2017 г. предстои пето лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100003156 и борсов код 4IDF. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 05.10.2017 г. Лихвата е 5% на годишна база.

Назад