header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Фев 2019 | 13:27

През януари 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.01.2019 г.) 418 030 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,022 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2019 г. е 3 880 214 броя акции.

Назад