header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Мар 2019 | 10:01

През февруари 2019 г., Индустриален холдинг България АД не е извършвал сделки във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 28.02.2019 г. е 3 880 214 броя акции.

Назад