header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Апр 2019 | 13:54

През март 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 29.03.2019 г.) 79 462 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,000 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.03.2019 г. е 3 959 676 броя акции.

Назад