header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Юли 2019 | 11:09

През юни 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.06.2019 г.) 69 910 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,006 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.06.2019 г. 4 825 224 броя акции.

Назад