header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Авг 2017 | 11:50

През юли 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции. През юли 2017 г. Дружеството е продало (с приключил сетълмент към 31 юли 2017 г.) 51 000 броя от притежаваните собствени акции при средно претеглена цена за една акция 1.01 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.07.2017 г. е 832,985 броя акции.

Назад