header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Авг 2018 | 13:21

През юли 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.07.2018 г.) 1 727 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,950 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.07.2018 г. е 2 559 282 броя акции.

Назад