header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Сеп 2017 | 11:35

През август 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е не е придобивало акции. През август 2017 г. Дружеството е продало (с приключил сетълмент към 31 август 2017 г.) 32 000 броя от притежаваните собствени акции при средно претеглена цена за една акция 1.052 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2017 г. е 800,985 броя акции.

Назад