header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Сеп 2020 | 14:42

През август 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.08.2020 г.) 109 889 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,760 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2020 г. е 7 927 104 броя акции.

Назад