header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Окт 2018 | 11:42

През септември 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 28.09.2018 г.) 319 772 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,936 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.09.2018 г. е 2 885 170 броя акции.

Назад