header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Окт 2019 | 12:55

През септември 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.09.2019 г.) 1 057 822 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,9999 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.09.2019 г. 5 928 921 броя акции.

Назад