header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Окт 2020 | 11:44

През Септември 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 30.09.2020 г.) 475 364 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,768 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 30.09.2020 г. е 8 402 468 броя акции.

Назад