header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Ное 2018 | 10:30

През октомври 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.10.2018 г.) 141 200 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,979 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.10.2018 г. е 3 026 370 броя акции.

Назад