header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

01 Ное 2019 | 12:20

През октомври 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.10.2019 г.) 114 470 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,0192 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.10.2019 г. 6 043 391 броя акции.

Назад