header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

02 Яну 2018 | 15:02

През декември 2017 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило 125 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0.933 лв. За същия период Дружеството е продало (с приключил сетълмент през декември 2017 г.) 400 000 броя от притежаваните собствени акции при средно претеглена цена за една акция 0.951 лв.

Общият брой на придобити собствени акции през 2017 г. към 31.12.2017 г. е 38 692 броя акции (0,050 %) при средно претеглена цена за 1 акция 1.003 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.12.2017 г. е 421 680 броя акции (0,545 %).

Назад