header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

02 Яну 2020 | 08:53

През декември 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.12.2019 г.) 339 442 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,006 лв. за акция.

Общият брой на придобитите собствени акции през 2019 г. към 31.12.2019 г. е 3 185 838 броя акции (2,966 %), при средно претеглена цена за 1 акция 1,012 лв.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.12.2019 г. 6 648 022 броя акции.

Назад