header image

Loading

Обратно изкупуване на акции на ИХБ

02 Сеп 2019 | 09:23

През август 2019 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.08.2019 г.) 36 981 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,003 лв. за акция.

Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2019 г. 4 871 009 броя акции.

Назад